Zamykání meandrů Odry, Bohumín 1.10.2016


www.mesto-bohumin.cz

Město Bohumín pořádá tradiční akci „Zamykání meandrů Odry“ dne 1.10.2016. Sraz je v 9,30 hodin u nástupního místa ve Starém Bohumíně. Dle propozic (.pdf) je předpokládaný konec ve 13,00 hodin v obci Zabełków.

Spolek Posejdon je partnerem. Zajišťuje slavnostní uzamčení řeky, které se koná před posledním veřejným sjezdem meandrů Odry v úseku Bohumín-Zabełków v délce 6,7 km. Garantem akce za Posejdon je Roman Štolfa.

 

MÉDIA

22.9.2016 OKO č. 17/2016 str. 8 – Poslední vodácké >>ahoj<<

3.10.2016 Karvinský deník str. 3 – Vodáci uzamkli meandry a sezoně řekli poslední Ahoj 

8.10.2016 TIK Bohumín – Vysílání č. 2016 / 41 – Vodáci zamkli meandry Odry 

Veršovánka z Deníčku Romana Štolfy

***Velká říjnová sobota***
Je první říjnová sobota.
Ta pro meandry Odry
rituál svůj má.
Vodáci z blízkého okolí
sešli se, aby dnes naposledy
spolu na lodích vypluli.
Dovolte nyní klíčem otočit
a s vodáckým ahóój
plavbu poslední zahájit.

036358_1

media_OKO_Posledni vodacke ahoj