16 prosince, 2021

Tisková zpráva Spolku Posejdonu po vodácké sezóně v roce 2021.

   Dne 9.ledna t.r. Spolek Posejdon,z.s. zahájil letošní vodáckou sezónu 14. Novoročním sjezdem, který  je tradičně pořádán u příležitosti otevření Schengenského prostoru , co v tomto případě má symbolický význam, jelikož řeka Olše je řekou hraniční. Letošní akce byla ovlivněná pandemií Covidu 19 a zúčastnili se jí zejména členové Spolku Posejdon Byla hodnocena loňská vodácká sezóna, včetně promítání filmů a fotografii z akcí a prezentovány plány na letošní rok.

    VO Posejdon je nositelem projektu Slezské Benátky , který řeší splavnění Olše na úseku z Karviné Darkova na soutok s Odrou. Realizovaný první úsek z Petrovic – Závady do Věřňovic, který byl spolufinancován Svazkem obcí Mikroregion Olše z přispění fondu podpory venkova MsK, byl předán na základě smlouvy do správy našemu spolku. V roce 2010 jsme ve spolupráci s Městem Bohumín na úseku z Věřňovic do Zabelkova, realizovali 2. etapu Slezských Benátek, kdy z prostředku EU jsme zřídili nástupní místo pro vodáky ve Věřňovicích a výstupní místo v Zabelkově v Polsku. Spolek Posejdon zajišťuje dlouhodobě smluvní závazky vůči svazku obcí Mikroregionu Olše, Městu Bohumín a Euroregionu Těšínské Slezsko a většinu finančních prostředku věnuje údržbě výše vodáckých zařízení, včetně instalace příslušných informačních a bezpečnostních tabulí před nebezpečnými místy na splavněné části pro vodáky řeky Olše. Budeme pokračovat v realizaci projektu Slezské Benátky na dalším úseku směrem ke Karviné a budeme usilovat o zřízení vodácké šlajsny přes balvanitý jez na říčním kilometru 8,5 ve Věřňovicích. K tomuto dlouhodobě plánovanému projektu budeme chtít získat dotační titul nebo sponzorské dary v odpovídající výši. Při realizaci tohoto projektu předpokládáme spolupráci s Povodím Odry a Krajským úřadem Moravsko-slezského kraje.

   Pro existenci vodáckého oddílu je nezbytné technické vybavení, tj. lodě, vesty, pádla apod. a taktéž zázemí pro uskladnění lodí. Spolek Posejdonu, z.s. vlastní potřebné vodáckého vybavení a to 35 lodí, vesty a pádla nezbytné dopravní prostředky pro dopravu lodí s příslušenstvím. Kromě technického vybavení novou kvalitou je spolupráce s Domem děti a mládeže z Orlové a základními školami v Dolní Lutyni a ve Věřňovicích. Obdobná spolupráce je s mládeži v Bohumíně a středními školami v Karviné a Jablunkově. Spolek Posejdon má dostatečný počet zkušených instruktorů, kteří jsou nezbytni při realizaci všech vodáckých akcí, zejména při konání každoročních letních vodáckých táborů. V tomto roce jsme zorganizovali čtyři turnusy těchto příměstských táborů z toho jeden celotýdenní, které byly organizovány s podporou MŠMT, KÚ Moravskoslezského kraje a Nadace OKD – Srdcovka.  Kromě těchto akci na Olši zúčastňujeme se sjezdů Moravice, Odry, Ostravice a jiných akcí pořádaných ostatními vodáckými oddíly v Moravskoslezském kraji.  

Logo MSK — Ostrava

    Náš vodácký oddíl s ohledem na celoročně optimální podmínky pro výcvik a umístění u řeky Olše má předpoklady dlouhodobě zajišťovat školení pro instruktory a začínající vodáky pro veřejnost min. v Ostravsko-Karvinském regionu. Tuto základu budou využívat rovněž základní a střední školy z okolních obcí a měst, kde v rámci hodin tělesné výchovy bude probíhat základní vodácký výcvik. Informace o činnosti jsou aktualizovány na naších stránkách www.posejdon.cz.  

                                                                       Ing. Josef Tobola-předseda Spolku Posejdon,z.s.

cs_CZČeština
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram