Regionální VVZ Moravskoslezského kraje Krnov 2. – 4.12. 2016


.2016_RVVZ_krnov_letak 2016_RVVZ_krnov_logo
radamok.cz

Akci Regionální vzájemná výměna zkušeností (RVVZ) organizuje dnech 2.-4.12.2016 Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje (RADAMOK) pro vedoucí skupin věku 15+ Registrace je ONLINE.

Spolek Posejdon je  členem Rady dětí a mládeže Moravskoslezského kraje od roku 2012. Garantem za Posejdon je Roman Štolfa.

Programové řady v .pdf

*** Dopis od pořadatelů ***

Rád bych Vás jménem RADAMOKu pozval na RVVZ Krnov 2016, kterou právě připravujeme.

Proč Regionální VVZ: 
Celostátní VVZ má dvě nevýhody – schází se tu až mnoho lidí a obvykle je to moc daleko. Tyto dva neduhy by měly vyřešit Regionální VVZ (RVVZ). Počítáme s účastí do 100 lidiček, což je přijatelný počet pro příjemné setkání.

Pořadatel:
RADAMOK – Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje. Na úspěchu RVVZ se podílejí i zástupci dalších sdružení jako lektoři.

Pro koho je RVVZ určena?
Oddíly mohou vyslat více účastníků – nejen vedoucích, ale i instruktorů, roverů, dorostenců nad 15 let. Některé programy budou určeny především pro tuto věkovou kategorii (15 – 99 let) jako rozšiřování obzorů oddílové činnosti. Na protažení a inspiraci jsou sportovní programy ale velký význam má i obyčejné setkávání vedoucích z různých spolků a sdružení. A pokud máte zájem, můžete lektorovat téma, které považujete za zajímavé a přínosné pro ostatní.

Místo konání:
Krnov

Ubytování:
ve třídách na vlastní karimatce ve vlastním spacáku

Stravování:
ve školní jídelně v sobotu (snídaně, oběd, večeře) a v neděli (jen snídaně) v pátek stravování vlastní

Cena:
450 Kč (V ceně ubytovaní, strava, triko, programy a další…)

Číslo účtu pro platbu:
213536482 / 0300 Pro platbu registračního poplatku uveďte variabilní symbol, datum narození

Zahájení:
v pátek ve 20 hod., zakončení je v neděli v 11 hod.

.

.

.

.

.

.

Na Posejdon.CZ je „Regionální VVZ Moravskoslezského kraje Krnov 2. – 4.12. 2016“ zde:  http://www.posejdon.cz/rvvzkrnov2016