Rok 2011 a plán pro rok 2012


Informace o činnosti Vodáckého oddílu Posejdon,o.s.

Dne 7.ledna t.r. Vodácký oddíl Posejdon,o.s. zahájil letošní vodáckou sezónu V. Novoročním sjezdem, který je pořádán u příležitosti otevření Schengenského prostoru, což v našem případě má symbolický význam, jelikož řeka Olše je řekou hraniční. Po zakončení vodácké části a přesunu zpět do Věřňovic se konalo v Klubovně Posejdonu,o.s. společné posezení účastníků sjezdu a ostatních členů Občanského sdružení Posejdon,o.s., která měla formu Valné hromady Posejdonu,o.s. Byla hodnocena loňská vodácká sezóna, včetně promítání filmů a fotografií z akcí a prezentovány plány na letošní rok. Činnost našeho vodáckého oddílu byla kladně hodnocena přítomnými zástupci samospráv Dolní Lutyně a Bohumína a řada akcí byly zařazena do vodáckého kalendáře na letošní rok.

V loňském roce, kromě vlastní vodácké činnosti popsané na webových stránkách www.posejdon.cz, jsme ve spolupráci s Městem Bohumín na úseku z Věřňovic do Zabelkova, realizovali 2. etapu Slezských Benátek, kdy jsme z prostředků EU  zřídili nástupní místo pro vodáky ve Věřňovicích a výstupní místo v Zabelkově v Polsku. Nástupní místo, včetně altánu převzal na základě smlouvy z Města Bohumín do bezúplatného nájmu náš VO Posejdon,o. s. s podmínkou, že předmětná vodácká zařízení budeme udržovat v řádném technickém stavu. VO Posejdon je nositelem projektu Slezské Benátky, který řeší splavnění Olše v úseku z Karviné Darkova na soutok s Odrou. Realizovaný byl první úsek z Petrovic–Závady do Věřňovic. Byl spolufinancován Svazkem obcí Mikroregion Olše z přispění fondu podpory venkova MsK. Byl předán na základě smlouvy do správy na dobu 10 let našemu sdružení. Letos budeme usilovat o pokračování realizace projektu Slezské Benátky na dalším úseku směrem ke Karviné. Pokud se nám podaří získat dotační titul nebo sponzorské dary v odpovídající výši, zřídíme min. jedno nástupní místo. Plánujeme zřídit nástupní místo v Dětmarovicích – Koukolné, pod jezem u železničního mostu.

V letošním roce kromě jíž popsaného V. Novoročního sjezdu Olše, Posejdon,o.s. bude pořadatelem splavnění Horní Odry ve dnech 24-25.3. t.r., dále se dne 8.5. bude konat ve Věřňovicích IV. ročník Školení začínajících vodáků, ve dnech 25.-26.5. budeme spolupořadateli Bambiriády Bohumín a v letních měsících se budou konat Česko-polské letní vodácké tábory. Zakončení sezóny je naplánováno na den 3.10. Zamykání Olše . Tuto akci naši vodáci připravuji na úseku z Karviné do Věřňovic společně s Vodáckým oddílem Hraničáři Karviná. Kromě těchto akci budeme se zúčastňovat sjezdů Moravice a jiných akcí pořádaných ostatními vodáckými oddíly v Moravskoslezském kraji.

Pro existenci vodáckého oddílu je nezbytné technické vybavení tj. lodě, vesty, pádla apod. a taktéž zázemí pro uskladnění lodí. VO Posejdon,o.s. vlastní potřebné vodáckého vybavení. Je to 25 lodí, vesty a pádla nezbytné dopravní prostředky pro dopravu lodí s příslušenstvím. Kromě technického vybavení nová i spolupráce s Domem děti a mládeže z Orlové, kde funguje vodácký kroužek, který využívá naši základnu ve Věřňovicích a který se zúčastňuje naších vodáckých akcí. Čtyři členové VO Posejdon,o.s. se zúčastní Kvalifikačního a doškolovacího kurzu pro výkon funkce instruktora v dubnu t.r., kterou pořádá Akreditována vzdělávací instituce – Č.j.: 11057/2008-25 v Olomouci. Výbor VO Posejdonu,o.s. tak rozhodl z důvodu nutnosti zajištění kvalifikovaných instruktorů zejména pro konání letních vodáckých táborů.

Na poradě vodáckého aktivu MsK jsme se dohodli, že náš vodácký oddíl s ohledem na celoročně optimální podmínky pro výcvik a umístění u řeky Olše, bude dlouhodobě zajišťovat školení pro instruktory a začínající vodáky pro veřejnost min. v Ostravsko-Karvinském regionu. Tuto základu budou využívat rovněž základní a střední školy z okolních obcí a měst, kde v rámci hodin tělesné výchovy bude probíhat základní vodácký výcvik.

 

Ve Věřňovicích 24.2.2012 Ing. Josef Tobola-předseda VO Posejdon,o.s.