Projekt Slezské Benátky


____obalka

.pdf

PF2015Projekt Slezské Benátky (původně Severomoravské Benátky) začal v roce 2005. Řeší využití Odry a Olše pro vodní turistiku. Autorem nápadu je Josef Tobola. V roce 2015 spolek Posejdon vydal publikaci „Almanach 2005-2015″, která je ke stažení v .pdf na Posejdon.CZ. Na stránce „Projekt Slezské Benátky“ je přehled článků na dané téma z let 2005, 2006, 2007, 2008 a obsah vlastní studie proveditelnosti.

Zpracoval: Roman Štolfa

2005

Obec Dolní Lutyně usnesení o grantové smlouvě

  • Po řece Olši z Karviné až do Bohumína (Karvinský zpravodaj ročník 2005 číslo 6) – … schválili karvinští zastupitelé smlouvu o vzájemné spolupráci mezi obcemi Dolní Lutyně, Karviná, Petrovice u Karviné, Dětmarovice a polskými obcemi Godów a Gorzyce. Předmětem smlouvy je spoluúčast uvedených obcí, včetně města Karviné, na projektu s názvem „Severomoravské Benátky – lodí nebo raftem po Olši“. …
Po řece Olši z Karviné až do Bohumína

Karvinský zpravodaj 06/2005 strana 3

Právo článek

Deník Právo ze dne 13.6.2005

¤

| Nahoru |

2006

2006

HydromagazínCZ 2006

HydromagazínCZ článek z 3.1.2006

Zesplavnění Olše (Hydromagazín.CZ 3. 1. 2006 ) – článek o projektu.

 

Dolnolutyňské noviny 02/2006

 

Projekt “Slezské Benátky” (Dolnolutyňské noviny únor 2006) … Nápad zaujal rovnež obce na polském břehu Olše, a tak se již rodí myšlenky na vybudování nástupních míst i na polském břehu … Pomohli nám experti z Baťova kanálu (pozn. www.batacanal.cz) …

Ve dnech 12. až 15.1. 2006 se konal na brněnském výstavišti mezinárodní veletrh … O tento projekt se zde zajímala řada cestovních agentur a kanceláří a z regionu zejména orlovská Cestovní kancelář JUHASZ a zástupci Lázní Darkov, pro které tato akce je velmi atraktivní a mají zájem se účastnit její postupné realizace.

2007

2007

IMG_0165

Vychází článek „Teplo láká vodáky na řeky regionu“ (Deník, 25.7.2007, strana 4)

 

 

 

 

 

| Nahoru |

2008

2008

Ve Věřňovicích vznikl nový vodácký oddíl (Dolnolutyňské noviny listopad 2008) – Projekt “Slezské Benátky” se zrodil v roce 2005, kdy byla schválena studie proveditelnosti financována z fondu EU PHARE. V roce 2007 v rámci 16.letní slavnosti česko-polského přátelství byl slavnostně otevřen přístav pro vodáky ve Věřňovicích na Olši u mostu. V roce 2007 byl dle doporučení studie proveditelnosti z roku 2005 zprovozněn z fondu podpory venkova MsK pro Mikroregion Olše první úsek pro vodáky, a to ze Závady do Věřňovic (říční úsek 13,2 – 7,5 km). V rámci tohoto projektu byla zřízena příjezdová komunikace k řece a nástupní místo pro vodáky v Závadě a dále byly zřízeny břehové výstupy (schody před a za splavem) kolem 3. splavu na předmětném úseku. Projekt počítá s následnou realizací 2. etapy, tj. úseku Věřňovice – Kopytov. Po otevření Shengenského prostoru se přirozeně nabízí protažení vodácké cesty až za soutok Odry s Olší a zpřístupnění hraniční řeky Odry, a to v poměrně snadno splavném úseku Odry od soutoku Odry s Ostravicí až po soutok Odry s Olší a dále po Odře.

| Nahoru |

Studie proveditelnosti

Obsah studie proveditelnosti. (Studie je ke stažení na ulož.to „stude proveditelnosti.rar„)
1. SOUČASNÝ STAV A HISTORIE PROJEKTU …1
1.1. Úvod …1
1.2. Cíle projektu …2
1.3 Zadání projektu …3
1.4 Vstupní podklady …4

2. ANALÝZA TRHU A KONCEPCE MARKETINGU …5
2.1. Vymezení zájmové oblasti …5
2.2. Popis dotčeného regionu z hlediska turistického ruchu …8
2.3 Přehled podnikatelských aktivit v místech vodácké trasy …14
2.4. Institucionální analýza …15
2.5. Cíle analýzy trhu …17
2.6. Cílové skupiny a analýza poptávky …18
2.7. Marketingová strategie …22

3.MATERIÁLOVÉ DODÁVKY PRO ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU …24

4. LOKALITA PROJEKTU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ …26
4.1. Celková charakteristika území …26
4.2. Prvky zvláštní ochrany přírody a krajiny v zájmovém území …26
4.3. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí …28
4.4. Přírodní a přírodně blízké segmenty v řešeném území …34
4.5 Vliv na zvláště chráněná území …36

5. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ …41
5.1. Analýza řešeného úseku řeky Olše – určení problematických míst …41
5.1.1. Popis současného stavu řešeného úseku …41
5.1.2. Určení problematických míst …45
5.1.3 Hydrologické údaje …46
5.2. Technické řešení – popis variant …47
5.2.1. Řešení po úsecích …49
5.3. Technické řešení a protipovodňová ochrana …51

6.ORGANIZACE PROVOZU …41

7. LIDSKÉ ZDROJE …57

8. HARMONOGRAM REALIZACE PROJEKTU …61

9. FINANČNÍ SITUACE PŘEDKLADATELE PROJEKTU …64

10. EKONOMICKÁ ANALÝZA …66
10.1. Průběh nákladů v čase …66
10.2. Průběh výnosů v čase …67
10.3. Vymezení beneficientů …69
10.4. Vyčíslení socioekonomických nákladů a přínosů …70
10.5. Přehled finančních a socioekonomických toku projektu …74

11. FINANČNÍ ANALÝZA …76

12. ANALÝZA RIZIK …77

13. SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI VODÁCKY VYUŽÍVANÝMI TOKY …80

14. DOPORUČENÍ A ZÁVĚR …83

.

.

.

.

.

.

.

Na Posejdon.CZ je „Projekt Slezské Benátky“ zde: http://www.posejdon.cz/?p=100