Projekt Organizační a technické zajištění vodáckých akcí na Odře a Olši 2019


Spolek POSEJDON má dlouhodobě smluvní závazky vůči svazku obcí Mikroregionu Olše, Městu Bohumín a Euroregionu Těšínské Slezsko a většinu finančních prostředků věnuje údržbě vodáckých zařízení, včetně instalace příslušných informačních a bezpečnostních tabulí pro vodáky před nebezpečnými místy na splavněné části  řeky Olše. Tato vodní cesta má oproti jiným vodáckým trasám v MSK přednost v tom, že i v suchých obdobích umožňuje provozování vodní turistiky bez nutnosti čekání na vypouštění z přehrad (Ostravice, Moravice). Stabilita průtoku je zajištěna regulaci jezů, které je při splouvání nutno překonávat a za tímto účelem musí být zajištěná příslušná výstupní a nástupní místa a bezpečnostní tabule. Z tohoto důvodu je soustředěn hlavní důraz v tomto projektu na tuto otázku. Další část prostředků z projektu je určena na propagaci předmětné vodácké cesty a jednotlivých akcí. Získané finanční zdroje od obcí, měst, nadací a sponzorů jsou rovněž určeny na organizaci jednotlivých akcí na řece Olši a Odře, které leží na území vodácké stezky Slezské Benátky a jsou to zejména školení, vodácké kurzy, besedy, výstavy, vodácké tábory a závody.

Spolek POSEJDON s podporou Moravskoslezského kraje  realizuje projekt „Organizační a technické zajištění vodáckých akcí na Odře a Olši 2019“. Smlouva o poskytnutí dotace č. 01106/2019/RRC je podepsána 18.4.2019 a zveřejněna v registru smluv 26.4.2019. Termín realizace projektu je 1.1.2019 až 31.10.2019.

V rámci projektu byly podepsány Dohody o provedení práce (dále jen DPP) na údržbářské práce. Údržbářské práce zahrnují především technickou přípravu lodí a vodáckých potřeb, údržbu lodí a loděnice ve Věřňovicích a základny v Bohumíně.

Údržbu vodáckých nástupních míst a táborové louky ve Věřňovicích zajišťuje Spolek POSEJDON v rámci projektu „Organizační a technické zajištění vodáckých akcí na Odře a Olši 2019“ ve spolupráci s A 3 P s r. o., rodinou Josefa Toboly.

Povinnou publicitu projektu zajišťuje Spolek POSEJDON ve spolupráci s firmou Grafik Aja prostřednictvím internetové prezentace na www.posejdon.cz, vodácké kroniky, letáků, sociální sítě facebook , informačních a bezpečnostních tabulí, publikace „Almanach Literárního klubu 2017-2018„, na putovní výstavě „Vodáci Moravskoslezského regionu“ (Karviná: 3.12.2018 až 1.1.2019 v MěDK, Dolní Lutyně: 5.1.2019 v PZKO MS Věřňovice, Orlová: 28.2. 2019 až 2.4. 2019, Ostrava: v 05/2019 na Magistrátu města Ostravy, dne 30.10.2019 na budově Loděnice pod hradem, Bohumín: 29.5.2019 Pod Zeleným dubem, 3.-27.6.2019 v knihovně K3) a na akcích (např. Novoroční sjezd Olše 5.1.2019).

Autorem tiskové zprávy je Roman Štolfa

tisková zpráva v pdf