Projekt Organizační a technické zajištění vodáckých akcí na Odře a Olši 2018


Spolek POSEJDON má dlouhodobě smluvní závazky vůči svazku obcí Mikroregionu Olše, Městu Bohumín a Euroregionu Těšínské Slezsko a většinu finančních prostředků věnuje údržbě vodáckých zařízení, včetně instalace příslušných informačních a bezpečnostních tabulí pro vodáky před nebezpečnými místy na splavněné části  řeky Olše. Tato vodní cesta má oproti jiným vodáckým trasám v MSK přednost v tom, že i v suchých obdobích umožňuje provozování vodní turistiky bez nutnosti čekání na vypouštění z přehrad (Ostravice, Moravice). Stabilita průtoku je zajištěna regulaci jezy, které při splouvání je nutno překonávat a za tímto účelem musí být zajištěná příslušná výstupní a nástupní místa a bezpečnostní tabule. Z tohoto důvodu je soustředěn hlavní důraz v tomto projektu na tuto otázku. Další část prostředků z projektu je určena na propagaci předmětné vodácké cesty a jednotlivých akcí. Získané finanční zdroje od obcí, měst, nadací a sponzorů jsou rovněž určeny na organizaci jednotlivých akcí na řece Olši a Odře, které leží na území vodácké stezky Slezské Benátky a jsou to zejména školení, vodácké kurzy, besedy, výstavy, vodácké tábory a závody.

Spolek POSEJDON s podporou Moravskoslezského kraje  realizuje projekt „Organizační a technické zajištění vodáckých akcí na Odře a Olši 2018“. Smlouva o poskytnutí dotace č. 07119/2018/RRC je podepsána 22.8.2018 a zveřejněna v registru smluv 27.8.2018. Termín realizace projektu je 1.1.2018 až 31.10.2018.

V rámci projektu byly podepsány Dohody o provedení práce (dále jen DPP) na údržbářské práce s Dominikem Kryskou, Josefem Tobolou a Romanem Štolfou. V rámci tohoto projektu bylo odpracováno celkem 183 hodin v období 08 až 09/2018. Z toho odpracoval 72,2 hodin Dominik Kryska, 54,2 hodin Josef Tobola a 56,6 hodin Roman Štolfa. Údržbářské práce zahrnují především technickou přípravu lodí a vodáckých potřeb, údržbu lodí a loděnice ve Věřňovicích a základny v Bohumíně.

Údržbu vodáckých nástupních míst a táborové louky ve Věřňovicích zajišťuje Spolek POSEJDON v rámci projektu „Organizační a technické zajištění vodáckých akcí na Odře a Olši 2018“ ve spolupráci s A 3 P s r. o. a firmou Josefa Toboly.

Povinnou publicitu projektu zajišťuje Spolek POSEJDON ve spolupráci s firmou Grafik Aja prostřednictvím internetové prezentace na www.posejdon.cz, vodácké kroniky, letáků, sociální sítě facebook a informačních a bezpečnostních tabulí.

Autorem tiskové zprávy je Roman Štolfa, Josef Tobola a Dominik Kryska

tisková zpráva v pdf