Orlová


Spolek POSEJDON a město ORLOVÁ v roce 2019? Pokračuje spolupráce s kroužkem Dětská kavárnička při DDM Orlová. Promítání, výlety, vodácký program, atd. Například v rámci projektu 72 hodin.

Dobrovolníci z Orlové pomáhají na akcích (Novoroční sjezd Olše, Den Země, BAMBIFEST…).

V Městské knihovně v Orlové je od 27.2. do 2.4. 2019 výstava “Vodáci Moravskoslezského regionu“. Dne 27.2. je vernisáž. Dne 27.3. je prezentace výstavy pro dvě třídy školy Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, p. o. (GOA).

YMCA Orlová pořádá akci Živá knihovna dne 30.4. na ZŠ Karla Dvořáčka a 2.5. v komunitním centru Náruč na ZŠ Polní. Aktivity Spolku POSEJDON prezentuje Roman Štolfa.

Spolek POSEJDON spolupracuje na akcích DDM Orlová. Slet čarodějů a čarodějnic je ve Spirále 30.4. 2019 od 15:00 hodin. Termín pro Pohádkový les DDM Orlová ve Spirále ještě není stanoven (09/2019).

Gymnázium a Obchodní akademie Orlová pojede na vodácký kurz na Olši a Odru dne 26.6. a 27.6. 2019.

Nadace OKD podpořila projekt Vodácké aktivity pro děti a mládež Orlové a okolí. Pořídili jsme outdoorové vysílačky.

Kontakt: Roman Štolfa, T: (+420) 721 012 222


Spolek POSEJDON a město ORLOVÁ 2018? Organizujeme vodácký program také pro další partnery z Orlové – Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, p. o. a Benjamín Orlová, z. s. Tradičně v Orlové Spolek POSEJDON podporuje akce DDM Orlová – Slet čarodějů a čarodějnic (27.4. 2018) a Pohádkový les (14.9. 2018).

https://www.posejdon.cz/projekt-organizacni-a-technicke-zajisteni-vodackych-akci-na-odre-a-olsi-2018/Moravskoslezský kraj podpořil projekt “Organizační a technické zajištění vodáckých akcí na Odře a Olši 2018“.


Aktivity v Orlové
Zájmové skupiny – V Orlové působí zájmové skupiny: Dobrovolníci, Autoři, Instruktoři.

Vodácké tábory – Spolek POSEJDON vodácké tábory organizuje tábory vlastní i pro partnery.

Vodácký průvodce řekami Moravskoslezského kraje – Kniha tištěná i elektronická vyšla v 2013 roce. Obsahuje kilometráž řek Odra, Olše, Ostravice, Moravice, Opava. Vychází v češtině a polštině. Spolek POSEJDON se na vydání i distribuci knih podílí.

Významné dny – Aktivity Spolku POSEJDON při příležitostech významných dnů pro školy a organizace

Vodácká kronika – Pamětní kniha, kterou dobrovolníci Spolku POSEJDON nosí na akce a vybízejí účastníky k záznamu. Obsahuje také vodácké články z médií a loga partnerů.

Slezské Benátky – Nositelem projektu je Spolek POSEJDON. Jedná se o pohraniční oblast severovýchodní části severní Moravy a Slezska, na území turistické oblasti Těšínské Slezsko (ČR) a v Polsku Slezské vojvodství (Województwo śląskie). Cílem je rozvoj vodní turistiky v této oblasti. Spolek POSEJDON vydal „Almanach 2005 až 2015“, který mapuje aktivity vodáků „Slezských Benátek“.

Almanach Literárního klubu – kniha, kterou vydává Spolek POSEJDON ve spolupráci s autory. Je tištěná i elektronická.

Vodácká půjčovna – v Orlové není vhodná vodní plocha pro vodáky. Proto se jezdí na vodu do okolí. Do Bohumína na Odru, Olši, na Kališok, na Gliňoč, atd. Do Věřňovic na řeku Olši, do Ostravy na soutok Ostravice a Lučiny nebo na přehrady (Žermanice, Těrlicko). Spolek POSEJDON celoročně zajišťuje akce na klíč.

72 hodin – Pořadatelem je Česká rada dětí a mládeže. Spolek POSEJDON se do tohoto celorepublikového dobrovolnického projektu zapojuje ekologickými aktivitami na Odře a Olši.

TaKme – TAhání KMEnů. Pořadatelem je Loděnice pod hradem. Místní ekologické aktivity na Odře a Olši a v Ostravě na Ostravici.