Dolní Lutyně


Spolek POSEJDON a Dolní Lutyně v roce 2019? Sídlo spolku je od roku 2008 na adrese Hlavní 33, Věřňovice, Dolní Lutyně, PSČ 73553. Obecní úřad Dolní Lutyně podpořil Spolek POSEJDON částkou 12000Kč na činnost. Děkujeme.

Výběr z kalendáře pro rok 2019 – více viz Kalendář na www.posejdon.cz
5.1. Novoroční sjezd Olše, Věřňovice (Spolek Posejdon)
9.-10.3. Vítání jara pro Dětskou kavárničku DDM Orlová
20.3. Den pro ZŠ Věřňovice – projektový den + akce s Posejdonem – Den divadla pro děti a mládež, Den loutkového divadla, Den divadla, Den učitelů (představení v tělocvičně školy, beseda)
1.5. Májová smaženice (Spolek Posejdon)
31.5. Den dětí pro ZŠ Věřňovice – odpoledne na vodě ke Dni dětí s Posejdonem + opékání párků
20.-24.5. (náhradní termín je 27.-31.5.) Vodácký kurz pro GOA Orlová
1.-5.7. Vodácký tábor ve Věřňovicích (Spolek Posejdon)
7.9. MILI FEST (Přátelé MILI FEST z.s.)

2018? : Ve Věřňovicích je nad pódiem u Domu PZKO nová střecha (od 09/2017), kde je nové osvětlení (od 06/2018) a opravený beton podlahy (od 08/2018). Pokračují práce na louce: upravujeme příjezd od řeky Olše (04/2018) a prostor mezi ohništěm a nástupním místem (od 07/2018). Kolem Havarijního profilu (HP Věřňovice) je nově natřený plot (08/2018). Opravujeme a čistíme vrata loděnice (10/2018). Pokračuje Vodácké pondělí. Veřejné pravidelné schůzky jsou od 16:00 do 18:00 hodin (viz Kalendář Posejdon.cz).

Akce: mezinárodní akce Novoroční sjezd Olše (obvykle první sobota v lednu, 6.1.2018), vodácké tábory (pobytový je první týden prázdnin, 2.-6.7.2018), vodácké sjezdy (obvykle 2 km Věřňovice-Věřňovice, 8 km Dětmarovice-Věřňovice nebo 8 km Věřňovice- Zabełków) a závody (AjaCup-POSEJDON), úklidové akce (projekt 72 hodin, Ukliďme Česko).

Podporujeme akce partnerů: Přátelé Milifest: MILIFEST (8.9.2018) – festival na podporu nadaných dětí a mládeže. ZŠ a MŠ Věřňovice: Morana (19.4.2018), Den pro ZŠ a MŠ Věřňovice (30.5.2018), Benjamín Orlová: Výjezd tábora spolku Benjamín Orlová (25.7.2018), MS PZKO Věřňovice: Tradiční ples (3.2.2018), PZKO – Valná hromada (18.2.2018), Ognisko – Táborák pod Dembinou (31.8.2018). Dětská kavárnička DDM Orlová 18.3.2018, 8.5.2018, 2.9.2018, 3.11.2018.

https://www.posejdon.cz/projekt-organizacni-a-technicke-zajisteni-vodackych-akci-na-odre-a-olsi-2018/Moravskoslezský kraj podpořil projekt “Organizační a technické zajištění vodáckých akcí na Odře a Olši 2018“.

Kontakt: Roman Štolfa, T: (+420) 721 012 222

Aktivity v Dolní Lutyni
Zájmové skupiny: V Dolní Lutyni působí zájmové skupiny: Průvodci, Dobrovolníci, Autoři, Instruktoři.

Vodácké tábory – Spolek POSEJDON vodácké tábory organizuje pro partnery i vlastní. Viz “Vodácké příměstské tábory Bohumínska 2018-2020” z Operačního programu Zaměstnanost reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008126

Vodácký průvodce řekami Moravskoslezského kraje – Kniha tištěná i elektronická vyšla v 2013 roce. Obsahuje kilometráž řek Odra, Olše, Ostravice, Moravice, Opava. Vychází v češtině a polštině. Spolek POSEJDON se na vydání i distribuci knih podílí.

Významné dny – Aktivity Spolku POSEJDON při příležitostech významných dnů pro školy a organizace (Den vody, Den Země, Den válečných veteránů, …)

Vodácká kronika – Pamětní kniha, kterou dobrovolníci Spolku POSEJDON nosí na akce a vybízejí účastníky k záznamu. Obsahuje také vodácké články z médií a loga partnerů.

Místní akční skupina Bohumínsko – MAS Bohumínsko – Pomáháme regionu. Tzv. “maska” sdružuje obce, firmy a spolky. Spolek POSEJDON je členem od 2013 roku.

Slezské Benátky – Nositelem projektu je Spolek POSEJDON. Jedná se o pohraniční oblast severovýchodní části severní Moravy a Slezska, na území turistické oblasti Těšínské Slezsko (ČR) a v Polsku Slezské vojvodství (Województwo śląskie). Cílem je rozvoj vodní turistiky v této oblasti. Spolek POSEJDON vydal „Almanach 2005 až 2015“, který mapuje aktivity vodáků „Slezských Benátek“.

Almanach Literárního klubu – kniha, kterou vydává Spolek POSEJDON ve spolupráci s autory. Je tištěná i elektronická.

Vodácká půjčovna – Spolek POSEJDON celoročně zajišťuje akce na klíč.

72 hodin – Pořadatelem je Česká rada dětí a mládeže. Spolek POSEJDON se do tohoto celorepublikového dobrovolnického projektu zapojuje ekologickými aktivitami na Odře a Olši.

TaKme – TAhání KMEnů. Pořadatelem je Loděnice pod hradem. Místní ekologické aktivity na Odře a Olši a v Ostravě na Ostravici.

MILIFEST – festival na podporu nadaných dětí a mládeže,
Novoroční sjezd Olše – mezinárodní akce, obvykle první sobota v lednu
Vodácký tábor – pobytový vodácký tábor je obvykle první týden prázdnin
Vodácké sjezdy – obvykle 2 km Věřňovice-Věřňovice, 8 km Dětmarovice-Věřňovice nebo 8 km Věřňovice- Zabełków
AjaCup-POSEJDON  recesní závody
Úklidové akce – brigády nejen v rámci projektu 72 hodin, Ukliďme Česko nebo TAhání KMEnů
Vodáci z Neradu – vodáci nejen Dolní Lutyně-Nerad, kteří se účastní závodu dračích lodí ve Starém Bohumíně. Sjíždějí řeky v ČR i zahraničí. Vodácká historie této skupiny Posejdonu sahá až do roku 1996, kdy založil Jiří Volek s kamarády klub Bavor Dětmarovice.