Petřvald


Spolek POSEJDON a obec PETŘVALD v roce 2018?

Petřvald je součástí Bohumínska. Pro zaměstnané rodiče jsme připravili projekt z Operačního programu Zaměstnanost pod názvem Vodácké příměstské tábory Bohumínska 2018-2020 reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008126

Kontakt: Roman Štolfa T: (+420) 721 012 222

https://www.posejdon.cz/projekt-organizacni-a-technicke-zajisteni-vodackych-akci-na-odre-a-olsi-2018/Moravskoslezský kraj podpořil projekt „Organizační a technické zajištění vodáckých akcí na Odře a Olši 2018„.

Aktivity v Petřvaldu
Zájmové skupiny – V Petřvaldu působí zájmové skupiny: Dobrovolníci, Instruktoři.

Vodácké tábory – Spolek POSEJDON vodácké tábory organizuje vlastní i pro partnery. Viz „Vodácké příměstské tábory Bohumínska 2018-2020“ z Operačního programu Zaměstnanost reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008126

Vodácký průvodce řekami Moravskoslezského kraje – Kniha tištěná i elektronická vyšla v 2013 roce. Obsahuje kilometráž řek Odra, Olše, Ostravice, Moravice, Opava. Vychází v češtině a polštině. Spolek POSEJDON se na vydání i distribuci knih podílí.

Významné dny – Aktivity Spolku POSEJDON při příležitostech významných dnů pro školy a organizace

Vodácká kronika – Pamětní kniha, kterou dobrovolníci Spolku POSEJDON nosí na akce a vybízejí účastníky k záznamu. Obsahuje také vodácké články z médií a loga partnerů.

Místní akční skupina Bohumínsko – MAS Bohumínsko – Pomáháme regionu. Tzv. „maska“ sdružuje obce, firmy a spolky. Spolek POSEJDON je členem od 2013 roku.

Slezské Benátky – Nositelem projektu je Spolek POSEJDON. Jedná se o pohraniční oblast severovýchodní části severní Moravy a Slezska, na území turistické oblasti Těšínské Slezsko (ČR) a v Polsku Slezské vojvodství (Województwo śląskie). Cílem je rozvoj vodní turistiky v této oblasti. Spolek POSEJDON vydal „Almanach 2005 až 2015“, který mapuje aktivity vodáků „Slezských Benátek“.

Almanach Literárního klubu – kniha, kterou vydává Spolek POSEJDON ve spolupráci s autory. Je tištěná i elektronická.

Vodácká půjčovna – v Petřvaldu není vhodná vodní plocha pro vodáky. Proto se jezdí na vodu do okolí. Do Bohumína na Odru, Olši, na Kališok, na Gliňoč, atd. Do Věřňovic na řeku Olši, do Ostravy na soutok Ostravice a Lučiny nebo na přehrady (Žermanice, Těrlicko). Spolek POSEJDON celoročně zajišťuje akce na klíč.