Přehled aktivit


Spolek POSEJDON provozuje stránky www.posejdon.cz. Aktuální přehled akcí je v Kalendáři. Administrátor podle žádostí o rezervaci lodí louky, vodáckých potřeby, atd. průběžně doplňuje. Vybrané akce propaguje na sociální síti facebook a na stránkách PartnerůInstruktoři Spolku POSEJDON organizují vodácký program a sdružují zájemce o vodní turistiku do zájmových skupin.

POSEJDON_banner_pruvodce


http://www.posejdon.cz/calendar
https://www.facebook.com/posejdonCZ


http://www.posejdon.cz/Instruktori


KNIHY, LITERÁRNÍ KLUB

Přehled nejvýznamnějších aktivit Spolku POSEJDON v letech 2005 až 2015 je v knize pod názvem Almanach 2005-2015 s podtitulem Vodáci Odry a Olše v úseku Slezských Benátek.
http://www.posejdon.cz/wp-content/uploads/Almanach-2005-a%C5%BE-2015_.pdfhttp://www.msregion.cz/assets/pro-aktivni/vodni-sporty/vodacky_pruvodce.pdfhttp://www.posejdon.cz/wp-content/uploads/vodacky_pruvodce_pl_final-komplet.pdf

Vodácký průvodce řekami Moravskoslezského kraje a jeho polská verze Przewodnik kajakowy po rzekach okręgu morawsko-śląskiego: Moravice, Opava, Odra, Olza i Ostravice vyšel v roce 2013.

.


http://www.posejdon.cz/wp-content/uploads/Autori-Odry-a-Olzy_ebook-k-2015_12_01_komplet.pdfhttp://www.posejdon.cz/almanach-literarniho-klubu-2015-2016/

Autoři Odry a Olzy je ekniha z roku 2015 vydaná Spolkem POSEJDON na podporu regionálních autorů, kteří se potkávají v rámci Literárního klubu od roku 2014.

V letech 2015 až 2016 Literární klub pracuje na knize Almanach literárního klubu 2015-2016.

VODÁCKÉ FOTOKOLÁŽE – BRIGÁDY, BESEDY, VÝSTAVY, KURZY, MÉDIA

Členové spolku vytváří fotokoláže z vybraných akcí (brigády, besedy, výstavy, kurzy, sjezdy, vodácké tábory, závody a návody). Ty jsou užitečné například při prezentačněnáborových aktivitách. Fotokoláže jsou na  na stránkách příslušných akcí (viz Kalendář na Posejdon.CZ) včetně odkazů na články a reportáže v médiích, fotogalerie, atd.

LODĚNICE Slezských Benátek, to je název stránky na Posejdon.CZ, kde je série fotokoláží s popisky a odkazy na správce příslušné loděnice.http://www.posejdon.cz/lodenice-slezskych-benatek/

http://www.posejdon.cz/rio2016/

http://www.posejdon.cz/kurz-vodackych-instruktoru-ostrava-nedele-9-10-2016/http://www.posejdon.cz/cteni-vodacke-pro-4-a-zs-gebauerova-ostrava-privoz-4-10-2016/STRATEGIE_POSEJDON

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

 


Posejdon pokračuje v projektu Česko-polské letní vodácké aktivity. Aktivity mají mezinárodní charakter. Jsou mimo jiné spolufinancovány z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013 …

Obsah

| Kalendář vodáckých akcí | Vodácký průvodce | Správa vodní cesty | Vodácký areál Věřňovice | Novoroční sjezd Olše | Školení začínajících vodáků | Akce | Půjčovna, vodácký program |

1

Kalendář vodáckých akcí

Spolek POSEJDON je členem vodáckého aktivu. Koncem roku je schůzka na které se domlouváme především na termínech sjezdů Moravice a Ostravice, kde je nutné navýšení vodní hladiny. Kalendář na Posejdon.cz zveřejňuje a průběžně aktualizuje, podle žádostí o rezervaci lodí louky, vodáckých potřeby, atd.

| Obsah
2

Vodácký průvodce

Spolek Posejdon se podílel na vydání česko-polského vodáckého průvodce Odra a Olše, který vydalo město Bohumín v roce 2009.

Posejdon o.s. se podílí v rámci vodáckého aktivu na vydání vodáckého průvodce v rámci MS kraje a příhraničí.

| Obsah
3

Správa vodní cesty

Posejdon o.s. je smluvním partnerem Povodí Odry. Je správcem vodní cesty Karviná-Krzyžanowice.

Posejdon o.s. je na základě smlouvy s městem Bohumín správcem nástupního místa pod jezem v Dolní Lutyni-Věřňovicích.

| Obsah
4

Vodácký areál Věřňovice

Posejdon o.s. sídlí na adrese Hlavní 33 v Dolní Lutyni – Věřňovicích. Je zde loděnice, pódium, louka ke stanování, dvě nástupní místa (nad jezem a pod jezem) a dům PZKO Věřňovice.

Posejdon o.s. s PZKO Věřňovice spolupracuje. Proto má k dispozici zázemí v PZKO. To je kuchyň, nádobí, sál s pódiem pro cca 60 osob, toalety, klubovna, lavice, stoly …

| Obsah
5

Novoroční sjezd Olše

Posejdon o.s. organizuje první týden v lednu Novoroční sjezd Olše. Po sjezdu řeky Olše je guláš a promítání fotografií a videí účastníků…

| Obsah
6

Školení začínajících vodáků

Posejdon o.s. organizuje na jaře Školení začínajících vodáků.

| Obsah
7

AKCE … Plavidlo/Plywadlo ¦ Letní vodácké tábory¦ Zamykání Olše a Odry

Posejdon o.s. vystupuje jako odborný garant. Například na vodácké akce města Bohumín posílá své vodácké instruktory.

Posejdon o.s. zajišťuje prostřednictvím svých instruktorů vodáckou část programu na letních táborech. Například pro klub Spirála DDM Orlová, SCEAV Český Těšín, Skiklub.eu

| Obsah
8

Půjčovna, vodácký program

Posejdon o.s. organizuje a podporuje akce pro osvětu vodácké veřejnosti. Například Besedy (Knihovna Ostrava-Přívoz), výstavy (Knihovna Ostrava-Přívoz), promítání (klub Spirála Orlová, Knihovna Ostrava-Přívoz), vodácký kroužek klubu Spirála při DDM Orlová, vodácký program na akcích (WIANKI Věřňovice) , spravuje stránky Posejdon.cz

Posejdon o.s. disponuje vodáckým vybavením (pádla, lodě, vesty, házecí pytlíky, sudy, vozík na lodě) i vybavením pro prezentace a školení (dataprojektor).

 

| Obsah

 

Napsat komentář