Novoroční sjezd Olše – Noworoczny spływ Olzy


| česky | polsky | kontakt | odkazy | POZVÁNKA V PDF | PAMĚTNÍ LIST 2010 (koláž fotek) | REPORTÁŽ 2010 na TV Polar Stonava | REPORTÁŽ 2009 na TV Polar Stonava |

NOVOROČNÍ SJEZD OLŠE 9. LEDNA 2010

Program:

  • 10.00 hod. sraz účastníků dům PZKO Věřňovice, říční km 7,3
  • 10.30 hod. odjezd a odvoz lodí na start Petrovice – Závada, říční km 15,7
  • 11.20 hod. plavba do Věřňovic a v případě dobrých povětrnostních podmínek až k soutoku s Odrou doprava lodí zpět zajištěna operativně po skončení plavby.

Pro účastníky plavby bude zajištěna doprava lodí zpět do Věřňovic, ve vyhřáté klubovně v domě PZKO bude teplý čaj a gulášek. Konání akce bude podmíněno množstvím vody v řece a povětrnostními podmínkami. Pro zabezpečení nejnutnějších nákladů na jídlo, pití, klubovnu a na dopravu lodí zaplatí každý účastník 50,-Kč.

≈ ≈ ≈

NOWOROCZNY SPŁYW OLZY  9. STYCZNIA 2010

Program:

  • o godz. 10.00 zbiórka uczestników w Domu PZKO Wierzniowice – km rzeczny 7,3
  • o godz. 10.30 odjazd i odwóz łódek na start Petrowice – Zawada km rzeczny 15,7
  • o godz. 11.20 spływ do Wierzniowic, w razie dobrych warunków atmosferycznych popłyniemy aż do wideł Olzy z Odrą . Przywóz łódek będzie zapewniony po zakończeniu spływu.

Dla uczestników będzie zapewniony transport łódek do Wierzniowic, w ogrzanej świetlicy Domu PZKO będzie podana ciepła herbata a gulaszek. Odbycie tej akcji jest uwarunkowane stanem wody w rzece i warunkami meteorologicznymi. Dla pokrycia niezbędnych kosztów a mianowicie jedzenia, picia, wynajmu sali i transportu łódek będzie konieczne zapłacenie przez uczestników kwoty 50,-Kč na osobę.

≈ ≈ ≈

Potvrzení účasti, potwierdzenie udziału

  • tel: 603 706 754 (Josef Tobola)
  • e-mail: romanstolfa@gmail.com
  • skype: roman.stolfa (Roman Štolfa)

Odkazy

Na začátek článku