Karviná


https://www.posejdon.cz/vystava-vodaci-moravskoslezskeho-regionu/Spolek POSEJDON a město KARVINÁ v roce 2018? Se spisovateli z Literárního klubu se pravidelně scházíme na Setkání u knihy v Regionální knihovně v Karviné. Pomáháme s vydáním knih (Ján Bazger „Ve vší počestnosti“, Almanach Literárního klubu 2017-2018). Karvinská Nadace OKD podpořila projekt Spolku POSEJDON „Vodácké závody s přilbou„.

https://www.posejdon.cz/projekt-organizacni-a-technicke-zajisteni-vodackych-akci-na-odre-a-olsi-2018/Moravskoslezský kraj podpořil projekt „Organizační a technické zajištění vodáckých akcí na Odře a Olši 2018„.

Putovní výstava s názvem „Vodáci Moravskoslezského regionu“ je v Městském domě kultury od 3.12.2018 do 1.1.2019, další místa jsou v jednání.

S vodáky z Karviné – Hraničáři slavíme 50 let. Klubovna v Karviné-Lipinách má novou podlahu, rozvody elektřiny atd. Dne 28.10.2018 při příležitosti 100 let republiky vodní skauti zasadili Hraničářskou lípu. Sraz veteránů je u Maria skály.

Kajakáři pravidelně trénují na loděnici v Karviné-Lipinách. Trenér Petr Maikranz zpracoval za rok 2018 zajímavý přehled „Informace o výsledcích kajakářů VK Tzunami Ostrava, z.s., trénujících na loděnici v Karviné“ (pdf)

Kanoisté – veteráni, kteří postavili loděnici na Olši v Karviné-Lipinách, sjížděli pod vedením Jiřího Kalbáče na vorech Vltavu (VOVL 2018). Sraz kanoistů-veteránů je v restauraci Amerika v Havířově (9.11.2018). „Zuřivý kormidelník“ Michal Madzia vybírá vhodný materiál pro nové teepee…

Iniciativa Dokořán pokračuje v půjčování veslic na lodičkách v parku Boženy Němcové.

Kontakt: Roman Štolfa, T: (+420) 721 012 222

.

Aktivity v Karviné
Zájmové skupiny – V Karviné působí zájmové skupiny: Dobrovolníci, Autoři, Instruktoři.

Vodácký průvodce řekami Moravskoslezského kraje – Kniha tištěná i elektronická vyšla v 2013 roce. Obsahuje kilometráž řek Odra, Olše, Ostravice, Moravice, Opava. Vychází v češtině a polštině. Spolek POSEJDON se na vydání i distribuci knih podílí.

Významné dny – Aktivity Spolku POSEJDON při příležitostech významných dnů pro školy a organizace (Den vody, Den Země, Den válečných veteránů, …)

Vodácká kronika – Pamětní kniha, kterou dobrovolníci Spolku POSEJDON nosí na akce a vybízejí účastníky k záznamu. Obsahuje také vodácké články z médií a loga partnerů. Kroniky oddílu vodních skautů (8.oddíl Hraničář Karviná) jsou v elektronické verzi na internetu na www.hranicari-karvina.cz Nejstarší kroniku oddílu kanoistiky z Karviné archivuje Spolek POSEJDON. Fotokroniky novodobé historie kanoistů-veteránů spravuje „Zuřivý kormidelník“ Michal Madzia.

Slezské Benátky – projekt Slezské Benátky začíná v Karviné u Darkovského mostu. Nositelem projektu je Spolek POSEJDON. Jedná se o pohraniční oblast severovýchodní části severní Moravy a Slezska, na území turistické oblasti Těšínské Slezsko (ČR) a v Polsku Slezské vojvodství (Województwo śląskie). Cílem je rozvoj vodní turistiky v této oblasti. Spolek POSEJDON vydal „Almanach 2005 až 2015“, který mapuje aktivity vodáků „Slezských Benátek“.

Loděnice v Karviné – loděnice jsou v Karviné dvě. Jedna je na ostrově v parku Boženy Němcové v Karviné Fryštát, patří městu a má ji ve správě Iniciativa Dokořán. Druhá je na řece Olši v Karviné Lipiny u golfového hřiště a spravuje ji 8.oddíl Hraničář Karviná. Působí zde také oddíl kanoistiky, který je členem VK Tzunami Ostrava.

Odemykání Olše – organizuje 8.oddíl Hraničář Karviná obvykle na přelomu března a dubna

https://www.hranicari-karvina.czHraničářský ples – organizuje 8.oddíl Hraničář Karviná obvykle na přelomu března a dubna

Zamykání Olše – 8.oddíl Hraničář Karviná obvykle na přelomu října a listopadu

Setkání u knihy – veřejná akce kterou pořádá Regionální knihovna Karviná (RKKA). Díky tomu nájem dotuje RKKA. V případě nedostatku místa zveřejňuje výzvu, že je třeba si místa rezervovat. Zájemci sdílejí komentáře, fotografie a videa z akce na sociální síti facebook – Setkání u knihy.

Literární klub Spolku POSEJDON – vzešel ze Setkání u knihy, má otevřenou formu. Vznikl na podporu autorů.

Almanach Literárního klubu – kniha, kterou vydává Spolek POSEJDON ve spolupráci s autory. Je tištěná i elektronická. Obsahuje díla autorů, kteří splnili podmínky zveřejněné na internetových stránkách Spolku POSEJDON (GDPR, případně další pravidla). Redakci tvoří Administrátor, Korektor a dobrovolníci.

Almanach Literárního klubu 2018 – 2019
2018_11_Listopadový úkol: Volná forma na 1 str. A4 na téma zajímavý člověk
2018_12_Prosincový úkol: Volná forma na 1 str. A4 na slova: korálek, krikeťák, žabka, cukr, sklenice, špaček, sikorka, tác, podzim, radost, kobliha, kalafuna
2019_01_Lednový úkol: Zveřejníme po Setkání u knihy č.50 dne 8.1.2019
2019_02_Únorový úkol: Zveřejníme po Setkání u knihy č.51 dne 5.2.2019
2019_03_Březnový úkol: Zveřejníme po Setkání u knihy č.52 dne 5.3.2019
2019_04_Dubnový úkol: Zveřejníme po Setkání u knihy č.53 dne 9.4.2019
2019_05_Květnový úkol: Zveřejníme po Setkání u knihy č.54 dne 7.5.2019
2019_06_Červnový úkol: Zveřejníme po Setkání u knihy č.55 dne 4.6.2019
2019_09_Zářijový úkol: Zveřejníme po Setkání u knihy č.56 dne 3.9.2019
2019_10_Říjnový úkol: Zveřejníme po Setkání u knihy č.57 dne 1.10.2019

Almanach Literárního klubu 2019 – 2020
2019_11_Listopadový úkol: Zveřejníme po Setkání u knihy č.58 dne 5.11.2019
2019_12_Prosincový úkol: Zveřejníme po Setkání u knihy č.59 dne 3.12.2019