Havířov


Spolek POSEJDON a město HAVÍŘOV v roce 2018? Městské knihovně Havířov autoři Literárního klubu Spolku POSEJDON darovali knihu Almanach Literárního klubu 2016-2017.

Kanoisté – veteráni, kteří postavili loděnici na Olši v Karviné-Lipinách, sjížděli pod vedením Jiřího Kalbáče na vorech Vltavu (VOVL 2018). Sraz kanoistů-veteránů je v restauraci Amerika v Havířově (9.11.2018). „Zuřivý kormidelník“ Michal Madzia vybírá vhodný materiál pro nové teepee… Členové se aktivně zúčastnili vernisáže a výstavy v Havířově 100 let trampingu (2.-29.11.2018).

Vybíráme vhodné místo v Havířově pro putovní výstavu Vodáci Moravskoslezského regionu.

Kontakt: Roman Štolfa, T: (+420) 721 012 222

Aktivity v Havířově
Zájmové skupiny – V Havířově působí zájmové skupiny:  Dobrovolníci, Autoři, Instruktoři.

Vodácký průvodce řekami Moravskoslezského kraje – Kniha tištěná i elektronická vyšla v 2013 roce. Obsahuje kilometráž řek Odra, Olše, Ostravice, Moravice, Opava. Vychází v češtině a polštině. Spolek POSEJDON se na vydání i distribuci knih podílí.

Významné dny – Aktivity Spolku POSEJDON při příležitostech významných dnů pro školy a organizace (Den vody, Den Země, Den válečných veteránů, …)

Vodácká kronika – Pamětní kniha, kterou dobrovolníci Spolku POSEJDON nosí na akce a vybízejí účastníky k záznamu. Obsahuje také vodácké články z médií a loga partnerů.

Almanach Literárního klubu – kniha, kterou vydává Spolek POSEJDON ve spolupráci s autory. Je tištěná i elektronická.

Vodácká půjčovna – Spolek POSEJDON celoročně zajišťuje akce na klíč.