Doubrava


Spolek POSEJDON a DOUBRAVA v roce 2018? Doubrava je součástí Bohumínska. Pro zaměstnané rodiče jsme připravili projekt z Operačního programu Zaměstnanost pod názvem Vodácké příměstské tábory Bohumínska 2018-2020 reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008126

Kontakt: Roman Štolfa T: (+420) 721 012 222

https://www.posejdon.cz/projekt-organizacni-a-technicke-zajisteni-vodackych-akci-na-odre-a-olsi-2018/Moravskoslezský kraj podpořil projekt „Organizační a technické zajištění vodáckých akcí na Odře a Olši 2018„.

Aktivity v Doubravě
Zájmové skupiny – V Doubravě působí zájmové skupiny: Dobrovolníci, Instruktoři.

Vodácké tábory – Spolek POSEJDON vodácké tábory organizuje vlastní i pro partnery. Viz „Vodácké příměstské tábory Bohumínska 2018-2020“ z Operačního programu Zaměstnanost reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008126

Vodácký průvodce řekami Moravskoslezského kraje – Kniha tištěná i elektronická vyšla v 2013 roce. Obsahuje kilometráž řek Odra, Olše, Ostravice, Moravice, Opava. Vychází v češtině a polštině. Spolek POSEJDON se na vydání i distribuci knih podílí.

Významné dny – Aktivity Spolku POSEJDON při příležitostech významných dnů pro školy a organizace

Vodácká kronika – Pamětní kniha, kterou dobrovolníci Spolku POSEJDON nosí na akce a vybízejí účastníky k záznamu. Obsahuje také vodácké články z médií a loga partnerů.

Místní akční skupina Bohumínsko – MAS Bohumínsko – Pomáháme regionu. Tzv. „maska“ sdružuje obce, firmy a spolky. Spolek POSEJDON je členem od 2013 roku.

Slezské Benátky – Nositelem projektu je Spolek POSEJDON. Jedná se o pohraniční oblast severovýchodní části severní Moravy a Slezska, na území turistické oblasti Těšínské Slezsko (ČR) a v Polsku Slezské vojvodství (Województwo śląskie). Cílem je rozvoj vodní turistiky v této oblasti. Spolek POSEJDON vydal „Almanach 2005 až 2015“, který mapuje aktivity vodáků „Slezských Benátek“.

Almanach Literárního klubu – kniha, kterou vydává Spolek POSEJDON ve spolupráci s autory. Je tištěná i elektronická.

Vodácká půjčovna – Spolek POSEJDON celoročně zajišťuje akce na klíč.