Dolní Lutyně


Spolek POSEJDON a Dolní Lutyně v roce 2020? Sídlo spolku je od roku 2008 na adrese Hlavní 33, Věřňovice, Dolní Lutyně, PSČ 73553. Obecní úřad Dolní Lutyně podporuje Spolek POSEJDON. Děkujeme.

Výběr z kalendáře Kalendář na www.posejdon.cz
Novoroční sjezd Olše
Vítání jara pro Dětskou kavárničku DDM Orlová
Den pro ZŠ
Vodácké kurzy
Vodácký tábor ve Věřňovicích (Spolek Posejdon)

2019? Pokračuje Vodácké pondělí od 16 do 18:00 hodin (viz Kalendář Posejdon.cz). Novoroční sjezd Olše je 5.1. 2019 sraz je v 9:00 hodin v PZKO. Pokračuje spolupráce se ZŠ Věřňovice (20.3. 2019, 31.5. 2019, 9.9. 2019). Máme brigádu na loděnici Spolku POSEJDON 23.3.2019, u nástupního místa ve Věřňovicích nad mostem 6.9., pod mostem 6.10.2019. Organizujeme Vodácký kurz pro GOA Orlová 20.-24.5. Vodácký tábor ve Věřňovicích je 1.-5.7.2019. Festival na podporu talentovaných dětí Mili fest je 7.9.2019. Vodácká přípravka Kotvičky je od 9.9.2019. Jezdíme na lodích (kanoe, raft, pramice), cvičíme v tělocvičně ZŠ Věřňovice, zkrášlujeme klubovnu, uklízíme přírodu, jezdíme na výlety (aquacentrum Bohumín, Kamenitý Dolní Lomná, Štramberk a Kopřivnice, trampolíny Ostrava, na koně v obci Morávka, na zdobení perníčků Dětské kavárničky do Spirály v Orlové).

2018? : Ve Věřňovicích je nad pódiem u Domu PZKO nová střecha (od 09/2017), kde je nové osvětlení (od 06/2018) a opravený beton podlahy (od 08/2018). Pokračují práce na louce: upravujeme příjezd od řeky Olše (04/2018) a prostor mezi ohništěm a nástupním místem (od 07/2018). Kolem Havarijního profilu (HP Věřňovice) je nově natřený plot (08/2018). Opravujeme a čistíme vrata loděnice (10/2018). Pokračuje Vodácké pondělí. Veřejné pravidelné schůzky jsou od 16:00 do 18:00 hodin (viz Kalendář Posejdon.cz).

Akce: mezinárodní akce Novoroční sjezd Olše (obvykle první sobota v lednu, 6.1.2018), vodácké tábory (pobytový je první týden prázdnin, 2.-6.7.2018), vodácké sjezdy (obvykle 2 km Věřňovice-Věřňovice, 8 km Dětmarovice-Věřňovice nebo 8 km Věřňovice- Zabełków) a závody (AjaCup-POSEJDON), úklidové akce (projekt 72 hodin, Ukliďme Česko).

Podporujeme akce partnerů: Přátelé Milifest: MILIFEST (8.9.2018) – festival na podporu nadaných dětí a mládeže. ZŠ a MŠ Věřňovice: Morana (19.4.2018), Den pro ZŠ a MŠ Věřňovice (30.5.2018), Benjamín Orlová: Výjezd tábora spolku Benjamín Orlová (25.7.2018), MS PZKO Věřňovice: Tradiční ples (3.2.2018), PZKO – Valná hromada (18.2.2018), Ognisko – Táborák pod Dembinou (31.8.2018). Dětská kavárnička DDM Orlová 18.3.2018, 8.5.2018, 2.9.2018, 3.11.2018.

https://www.posejdon.cz/projekt-organizacni-a-technicke-zajisteni-vodackych-akci-na-odre-a-olsi-2018/Moravskoslezský kraj podpořil projekt „Organizační a technické zajištění vodáckých akcí na Odře a Olši 2018„.

Kontakt: Roman Štolfa, T: (+420) 721 012 222

Aktivity v Dolní Lutyni
Zájmové skupiny: V Dolní Lutyni působí zájmové skupiny: Průvodci, Dobrovolníci, Autoři, Instruktoři.

Vodácké tábory – Spolek POSEJDON vodácké tábory organizuje pro partnery i vlastní. Viz „Vodácké příměstské tábory Bohumínska 2018-2020“ z Operačního programu Zaměstnanost reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008126

Vodácký průvodce řekami Moravskoslezského kraje – Kniha tištěná i elektronická vyšla v 2013 roce. Obsahuje kilometráž řek Odra, Olše, Ostravice, Moravice, Opava. Vychází v češtině a polštině. Spolek POSEJDON se na vydání i distribuci knih podílí.

Významné dny – Aktivity Spolku POSEJDON při příležitostech významných dnů pro školy a organizace (Den vody, Den Země, Den válečných veteránů, …)

Vodácká kronika – Pamětní kniha, kterou dobrovolníci Spolku POSEJDON nosí na akce a vybízejí účastníky k záznamu. Obsahuje také vodácké články z médií a loga partnerů.

Místní akční skupina Bohumínsko – MAS Bohumínsko – Pomáháme regionu. Tzv. „maska“ sdružuje obce, firmy a spolky. Spolek POSEJDON je členem od 2013 roku.

Slezské Benátky – Nositelem projektu je Spolek POSEJDON. Jedná se o pohraniční oblast severovýchodní části severní Moravy a Slezska, na území turistické oblasti Těšínské Slezsko (ČR) a v Polsku Slezské vojvodství (Województwo śląskie). Cílem je rozvoj vodní turistiky v této oblasti. Spolek POSEJDON vydal „Almanach 2005 až 2015“, který mapuje aktivity vodáků „Slezských Benátek“.

Almanach Literárního klubu – kniha, kterou vydává Spolek POSEJDON ve spolupráci s autory. Je tištěná i elektronická.

Vodácká půjčovna – Spolek POSEJDON celoročně zajišťuje akce na klíč.

72 hodin – Pořadatelem je Česká rada dětí a mládeže. Spolek POSEJDON se do tohoto celorepublikového dobrovolnického projektu zapojuje ekologickými aktivitami na Odře a Olši.

TaKme – TAhání KMEnů. Pořadatelem je Loděnice pod hradem. Místní ekologické aktivity na Odře a Olši a v Ostravě na Ostravici.

MILIFEST – festival na podporu nadaných dětí a mládeže,
Novoroční sjezd Olše – mezinárodní akce, obvykle první sobota v lednu
Vodácký tábor – pobytový vodácký tábor je obvykle první týden prázdnin
Vodácké sjezdy – obvykle 2 km Věřňovice-Věřňovice, 8 km Dětmarovice-Věřňovice nebo 8 km Věřňovice- Zabełków
AjaCup-POSEJDON  recesní závody
Úklidové akce – brigády nejen v rámci projektu 72 hodin, Ukliďme Česko nebo TAhání KMEnů
Vodáci z Neradu – vodáci nejen Dolní Lutyně-Nerad, kteří se účastní závodu dračích lodí ve Starém Bohumíně. Sjíždějí řeky v ČR i zahraničí. Vodácká historie této skupiny Posejdonu sahá až do roku 1996, kdy založil Jiří Volek s kamarády klub Bavor Dětmarovice.