Jak se stát dobrovolníkem?


DOBROVOLNÍCI_leták v JPEGU

Buďte užiteční!

Posejdon se neobejde bez dobrovolníků. Představují důležitou součást týmu. Podílejí se na pořádání sportovních, kulturních, vzdělávacích akcí a brigád (správa loděnice a vodácké stezky na Odře a Olši v úseku tzv. Slezských Benátek). Přehled akcí je v Kalendáři.

Chcete se stát dobrovolníkem Posejdonu? Kontaktujte Dobrovolnické centrum v Karviné.

logo DC

Víte, že v Karviné při Regionální knihovně funguje dobrovolnické centrum s akreditací na EDS, které sdružuje v regionu dobrovolníky a organizace? 

Zjistit více informací…

Kodex dobrovolníka

 • Dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí.
 • Dobrovolníkem se může stát v podstatě kdokoliv, protože každý z nás umí něco, co může nabídnout druhým.
 • Důvodů, proč se lidé stávají dobrovolníky, je velké množství. Dobrovolná činnost jim může přinést pocit užitečnosti, nové zkušenosti, kontakty, nové dovednosti a mnoho dalšího.
 • V každém případě je důležité, aby činnost dobrovolníka probíhala pod záštitou organizace, která poskytne dobrovolníkovi potřebné zázemí.

Od 1.1.2003 platí zákon č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě. Ten upravuje pouze podmínky pro státem podporované dobrovolnictví, nikoliv podmínky dobrovolné činnosti obecně. Z toho vyplývá, že neexistuje povinnost dobrovolníků či organizací naplňovat podmínky tohoto zákona, pokud nestojí o podporu státu v této oblasti.

Chcete se stát dobrovolníkem, zkuste si odpovědět na následující otázky:

 • Proč se chci stát dobrovolníkem a co od této činnosti očekávám?
 • Kolik času mohu dobrovolné činnosti věnovat?
 • Chci se účastnit dlouhodobých, krátkodobých nebo jednorázových činností?
 • Mám nějaké speciální dovednosti, schopnosti nebo zkušenosti, které bych při své dobrovolné pomoci mohl/a využít?
 • Jaká oblast dobrovolnické činnosti mě zajímá (například práce s dětmi, seniory, manuální práce, administrativní výpomoc atd.).

Odpovědi na tyto otázky by Vám měly ulehčit rozhodování kde a komu chcete jako dobrovolník pomoci.

Práva dobrovolníka a možná nabídka organizace

 • Právo dostat úplné informace o poslání a činnosti organizace, ve které chce dobrovolník pomoci.
 • Právo dostat úplné informace o činnosti, kterou by měl dobrovolník vykonávat, včetně její obsahové a časové náplně.
 • Právo na činnost, která bude naplňovat očekávání dobrovolníka.
 • Kontakt a spolupráce s koordinátorem dobrovolníků nebo jinou osobou, která je pověřena kontaktem s dobrovolníky v dané organizaci.
 • Kontakt a spolupráce s osobou, která dobrovolníkovi činnost zadává a zpět ji od něj přijímá.
 • Právo na zaškolení, výcvik, trénink.
 • Právo na supervizi (setkání, kdy dobrovolník může sdělit své pocity, zkušenosti, problémy i úspěchy) – individuálně či ve skupině společně s jinými dobrovolníky působícími v organizaci.
 • Právo říci „ne“, pokud činnost nebude vyhovovat zájmům a schopnostem dobrovolníka.
 • Právo vědět, zda vykonaná činnost byla efektivní – možnost účastnit se hodnotícího procesu.
 • Právo být za dobře vykonanou činnost morálně ohodnocen.
 • Právo být pro výkon dobrovolné činnosti pojištěn pro případ odpovědnosti za škody. V případě neuspokojivé spolupráce právo opětně kontaktovat dobrovolnické centrum se žádostí o nabídku dalších dobrovolných aktivit.

Povinnosti dobrovolníka

 • splnit úkoly, ke kterým se zavázal,
 • být spolehlivý,
 • nezneužívat projevené důvěry,
 • požádat o pomoc, kterou při své činnosti potřebuje,
 • znát a brát na vědomí své limity (časové, zdravotní atd.),
 • být „týmovým hráčem“,
 • ztotožňovat se s posláním organizace, pro kterou činnost vykonává a dle toho ji navenek prezentovat.