Český Těšín


Spolek POSEJDON a město ČESKÝ TĚŠÍN v roce 2019?

Dne 18.3.2019 je Literární čtení u Arnošta je od 15:30 hodin. Více ve skupině Literárního klubu na FB – Setkání u knihy.

Spolek POSEJDON a město ČESKÝ TĚŠÍN v roce 2018? Městské knihovně Český Těšín autoři Literárního klubu Spolku POSEJDON darovali knihu Almanach Literárního klubu 2016-2017.

Vybíráme vhodné místo v Českém Těšíně pro putovní výstavu Vodáci Moravskoslezského regionu.

Vybíráme vhodné místo pro autorské čtení – Literární čtení.

Kontakt: Roman Štolfa, T: (+420) 721 012 222

Aktivity v Českém Těšíně
Zájmové skupiny – V Českém Těšíně působí zájmové skupiny:  Dobrovolníci, Autoři, Instruktoři.

Vodácký průvodce řekami Moravskoslezského kraje – Kniha tištěná i elektronická vyšla v 2013 roce. Obsahuje kilometráž řek Odra, Olše, Ostravice, Moravice, Opava. Vychází v češtině a polštině. Spolek POSEJDON se na vydání i distribuci knih podílí.

Významné dny – Aktivity Spolku POSEJDON při příležitostech významných dnů pro školy a organizace (Den vody, Den Země, Den válečných veteránů, …)

Vodácká kronika – Pamětní kniha, kterou dobrovolníci Spolku POSEJDON nosí na akce a vybízejí účastníky k záznamu. Obsahuje také vodácké články z médií a loga partnerů.

Almanach Literárního klubu – kniha, kterou vydává Spolek POSEJDON ve spolupráci s autory. Je tištěná i elektronická.

Vodácká půjčovna – Spolek POSEJDON celoročně zajišťuje akce na klíč.