Bohumín


Spolek POSEJDON a město BOHUMÍN v roce 2019? V Bohumíně, na Základní škole v části Starý Bohumín, má Spolek POSEJDON v nájmu základnu. Je tu Učebna Hraniční meandry Odry (od 01/2018) a sál s pódiem (od 07/2018). Základna slouží na dvou turnusech příměstských táborů (8.-12.7.2019 a 15.-19.7.2019) projektu z Operačního programu Zaměstnanost (Vodácké příměstské tábory Bohumínska 2018-2020 reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008126).

Akce 2019:
23.4. Den země (22.4.) – Den pro ZŠ Starý Bohumín,
3.6. až 27.6. výstava Vodáci Moravskoslezského regionu (Spolek Posejdon)
29.6. Odemykání meandrů Odry (Město Bohumín)
8.-12.7. Vodácký příměstský tábor, Bohumín (Spolek Posejdon)
15.-19.7. Vodácký příměstský tábor, Bohumín (Spolek Posejdon)
22.7. Prázdninový kolotoč, Bohumín – Hrdinové u Gliňoče (K3 Bohumín, Spolek Posejdon)
24.8. Závod dračích lodí (Spolek Přátel bohumínské historie)
14.9. Zamykání meandrů Odry (Město Bohumín)

Akce 2018: ZŠ Masarykova ve Starém Bohumíně (27.6.2018 – Olympijský den, 5.9.2018 – Povídání o POSEJDONU, 12.11.2018 – Den válečných veteránů). Střední škola Bohumín (22.3.2018 – Den pro SŠ Bohumín).

Uklízíme s kroužkem Dětská kavárnička DDM Orlová poloostrov ve Vrbici (13.10.2018). Pokračuje spolupráce s městem Bohumín (Vodácká půjčovna, Odemykání meandrů Odry, Zamykání meandrů Odry, Prázdninový kolotoč). Knihovně K3 Bohumín jsme darovali další knihy (Vodácká knihovna Starý Bohumín)…

Kontakt: Roman Štolfa, T: (+420) 721 012 222

Aktivity v Bohumíně
Zájmové skupiny – V Bohumíně působí zájmové skupiny: Průvodci, Dobrovolníci, Autoři, Instruktoři.

Základna ve Starém Bohumíně – Ve Starém Bohumíně v Základní škole Masarykova má Spolek POSEJDON tzv. základnu. V celoročním nájmu využívá dvě místnosti (Učebna Hraniční meandry Odry a sál s pódiem). Tělocvičnu, kuchyňku, venkovní hřiště a další prostory využívá po dohodě s vedením školy. V budově je v pobočka agentury K3 Bohumín, kde je Vodácká knihovna. Adresa: Sokolovská 90, Bohumín – Starý Bohumín, PSČ 735 82.

Vodácké tábory – Spolek POSEJDON vodácké tábory organizuje pro partnery i vlastní. Viz „Vodácké příměstské tábory Bohumínska 2018-2020“ z Operačního programu Zaměstnanost reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008126

Vodácký průvodce řekami Moravskoslezského kraje – Kniha tištěná i elektronická vyšla v 2013 roce. Obsahuje kilometráž řek Odra, Olše, Ostravice, Moravice, Opava. Vychází v češtině a polštině. Spolek POSEJDON se na vydání i distribuci knih podílí.

Významné dny – Aktivity Spolku POSEJDON při příležitostech významných dnů pro školy a organizace (Den vody, Den Země, Den válečných veteránů, …)

Vodácká kronika – Pamětní kniha, kterou dobrovolníci Spolku POSEJDON nosí na akce a vybízejí účastníky k záznamu. Obsahuje také vodácké články z médií a loga partnerů.

Místní akční skupina Bohumínsko – MAS Bohumínsko – Pomáháme regionu. Tzv. „maska“ sdružuje obce, firmy a spolky. Spolek POSEJDON je členem od 2013 roku.

Slezské Benátky – Nositelem projektu je Spolek POSEJDON. Jedná se o pohraniční oblast severovýchodní části severní Moravy a Slezska, na území turistické oblasti Těšínské Slezsko (ČR) a v Polsku Slezské vojvodství (Województwo śląskie). Cílem je rozvoj vodní turistiky v této oblasti. Spolek POSEJDON vydal „Almanach 2005 až 2015“, který mapuje aktivity vodáků „Slezských Benátek“.

Almanach Literárního klubu – kniha, kterou vydává Spolek POSEJDON ve spolupráci s autory. Je tištěná i elektronická.

Vodácká půjčovna – v Bohumíně funguje Městská půjčovna. Pro město Bohumín víkendový a sváteční provoz, sjezdy Přírodní památkou Hraniční meandry Odry, zajišťují dobrovolní hasiči ze Starého Bohumína v letní sezóně (červenec až září). Spolek POSEJDON s městem Bohumín spolupracuje, celoročně zajišťuje akce na klíč na Odře, Olši, Kališoku, Gliňoči, atd.

Vodácká knihovna – Agentura K3 Bohumín provozuje ve Starém Bohumíně pobočku knihovny. Spolek POSEJDON a jeho členové doporučují a věnují díla o vodáctví do regálu s názvem Vodácká knihovna.

Odemykání/Zamykání meandrů Odry – zahájení/ukončení vodácké sezóny v Přírodní památce Hraniční meandry Odry organizuje město Bohumín, obec Krzyżanowice a Spolek POSEJDON. Dobrovolníci Spolku POSEJDON vyrobili klíč a zajišťují symbolické odemknutí/uzamčení řeky.

Prázdninový kolotoč – Akci pro děti a mládež organizuje v červenci agentura K3 pro Město Bohumín. Progam má Malý kolotoč a Velký kolotoč. Na programu Velkého kolotoče se podílí řada organizací. Spolek POSEJDON zajišťuje 2 dny. Jeden na Gliňoči, druhý ve Starém Bohumíně.

Závod dračích lodí – Pořadatelem je Spolek Přátel bohumínské historie. S podporou Města Bohumín organizuje fun závod na řece Odře. Spolek POSEJDON se aktivně účastní. Z posádky Vodáci Odry a Olše vzešly další posádky Vodáci z Neradu, Dračice z Neradu, Loděnice Karviná, MEANDER, …

72 hodin – Pořadatelem je Česká rada dětí a mládeže. Spolek POSEJDON se do tohoto celorepublikového dobrovolnického projektu zapojuje ekologickými aktivitami na Odře a Olši.

TaKme – TAhání KMEnů. Pořadatelem je Loděnice pod hradem. Místní ekologické aktivity na Odře a Olši a v Ostravě na Ostravici.