Autoři


Spolek Posejdon v rámci své publikační činnosti podporuje autory. Například zajištěním jazykové korektury, obálky, malonákladového tisku, ISBN a povinných výtisků, křtu knihy a podobně.

Autoři se účastní pravidelně Setkání u knihy v Karviné a dalších akcí (Setkání autorů v Bohumíně, Literární podvečer v Českém Těšíně,…). Spolek Posejdon 1x ročně vydává Almanach Literárního klubu.

Autoři Literárního klubu: Karel Sikora, Roman Štolfa, Ján Bazger, Marie Brabcová, Anna VojtěchováPetr Korč, František Nagy, Irena Otýpková, Helena Červenková, Miroslav Landecký, Hana Kavalová, Milada Ptáková.

KARVINÁ: Setkání u knihy je pravidelná akce na podporu autorské tvorby ( 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019, 2020). Akce se koná 1x měsíčně. Vždy první úterky v měsíci v době zpravidla od 17,00 do 19,00 hodin mimo prázdnin. Kontakt: Ing. Svatava Sukopová, T: 596 348 301, 608 878 348, sukopova@rkka.cz

2014-2019

S nápadem přišel Stanislav Filip a Alena Hloušková v roce 2014. Díky pochopení vedení knihovny a vedoucí kulturních akcí (Ing. Svatava Sukopová), se zde mohli začít autoři scházet.

V roce 2015 vydal spolek Posejdon ebook „Autoři Odry a Olzy“ a každému autorovi, který do této sbírky přispěl vytvořil stránku tvaru Posejdon.CZ/jméno a příjmení.

Na přelomu roku 2016 a roku 2017 autoři vydávají knihu „Almanach literárního klubu 2015-2016„. Sbírka obsahuje „domácí úkoly“ z příslušného období.

Na přelomu roku 2017 a 2018 autoři vydali knihu „Almanach literárního klubu 2016-2017„. Sbírka obsahuje „domácí úkoly“ z příslušného období.

Na přelomu roku 2018 a 2019 autoři vydali knihu „Almanach literárního klubu 2017-2018„. Sbírka obsahuje „domácí úkoly“ z příslušného období.

Na přelom roku 2019 a 2020 autoři připravují vydání knihy „Almanach literárního klubu 2018-2019„. Sbírka obsahuje „domácí úkoly“ z příslušného období. Přehled úkolů je zde (Romanstolfa.cz).

Domácí úkoly? DRABBLE: Na konci každého Setkání u knihy řekne každý autor jedno slovo. Úkolem autorů je vymyslet báseň, která bude všechna tato slova obsahovat. Například u lednového úkolu 2017: balada, sníh, parkety, jehličí, lázně, pohádka, zloba, účet, ozvěna. Od 09-12/2016 je změna. Každý píše povídku na dané téma rozsahu dvě A4. Téma pro 12/2016 jsou vánoce. Téma pro 10/2017 je dílo na téma Kdo jsem max. na dvě A4.FB-skupina Setkání u knihy

Autoři
Sikora Karel

Karel Sikora

Helena Červenková

StolfaRoman

Roman Štolfa

Brabcová Marie_02

Marie Brabcová

Dubielová Irena_02

Irena Dubielová

Vojtěchová Anna_02

Anna Vojtěchová

Bazger Jan

Jan Bazger

Stanislav Filip

Stanislav Filip

Korč Petr

Petr Korč

www.posejdon.cz/frantiseknagy

František Nagy