2009


Dne 4.září minulého roku vznikl za účasti řady nadšenců pro vodáctví Vodácký oddíl Posejdon. Akce, která se konala v Klubovně PZKO ve Věřňovicích, se kromě vodáků zúčastnili zástupci sousedních obcí a měst Dolní Lutyně, Petrovice u Karviné, Orlová, Bohumín a rovněž zástupci z polských družebních obcí Gorzyce a Godow. Organizátoři této akce a vodáckého oddílu Občanské sdružení Posejdon, které má ve Věřňovicích své sídlo, prezentovali své plány a vize do budoucna. (viz článek na PosejdonCZ > 2008 >Ve Věřňovicích vznikl vodácký klub)

Po roce aktivní činnosti lze konstatovat, že činnost se dle plánu úspěšně rozvíjí a roste počet vodáků. Je nutno připomenout, že tyto aktivity navazují na studii proveditelnosti Slezské Benátky (viz článek , zpracované za peníze EU z fondu PHARE v roce 2005, jejíž výsledkem bylo stanovení technických a organizačních podmínek pro plavbu na řece Olši od Lázní Darkov přes Věřňovice na soutok s Odrou. Významným posunem ve věci splavnění řeky Olše byl vstup České republiky a Polska do tzv. Shengenského prostoru v roce 2007.

Novoroční sjezd Olše 2008

… Novoroční sjezd Olše 2008 … reportáž na TV Polar

Tuto událost vodáci z Věřňovic a okolí uctili Novoročním splavněním Olše 10.ledna 2008, kterého se zúčastnilo 42 vodáků, kteří propluli první úsek ze Závady do Věřňovic. V letošním roce se i přes to, že Olše byla nad splavem zamrzlá, konal 2. ročník Novoročního splavnění. I přes 10 st. mráz, ale za nádherného počasí 29 vodáků splouvalo úsek řeky z Věřňovic na soutok s Odrou v Zabelkově.

Pro existenci vodáckého oddílu je nezbytné technické vybavení tj. lodě, vesty, pádla apod. a taktéž zázemí pro uskladnění lodí. Výbor Posejdonu,o.s. napsal několik žádostí o přidělení grantu a žádosti o sponzorské dary a lze říci, že se několik těchto žádosti ujalo a bylo možno nakoupit alespoň část z plánovaného vodáckého vybavení. Vodácký oddíl získal dotaci z Moravskoslezského kraje a z dalších peněz od sponzorů nakoupil 5 dvoumístných kánoí, pramici, nafukovací raft a dále pádla a vesty pro 10 zejména mladších začínajících vodáků.
Dále Posejdon,o.s. získalo grant společně s Městem Bohumín a polskou obcí Krzyżanowice za spolufinancování z Evropské unie z Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko 2007 – 2013 na přeshraniční projekt „Červen – měsíc přátelství na soutoku Odry s Olší“.

plakát 2009

plakát 2009

Jeho součástí byl speciální kurz pro nováčky, kteří se chtěli s loděmi a pádly seznámit. Tato akce se konala ve dnech 30. a 31. května t.r. a zúčastnilo se jí 86 zájemců. Teoretická část akce se konala v Domě PZKO a praktická na Olši ve Věřňovicích.

Vodácký průvodce Odra a Olše

Díky výše uvedenému grantu EU se dále konal ve dnech 5. a 6. června mezinárodní vodácký sjezd řeky Odry Plywadlo 2009. Vodáci zahájili plavbu u Hradní lávky pod Slezkoostravským hradem na Ostravici a dále po Ostravicí a Odře dopluli na soutok s Olší v Zabelkově.

V rámci tohoto grantu byl rovněž vydán Vodácký průvodce s kilometráží (Odra a Olše, okolí soutoku Odry s Olší).

Křest Vodáckého průvodce na akci

Křest Vodáckého průvodce na akci Plywadlo 2009 a další fotografie z akce …

Křest průvodce vodou z Odry a Olše se konal na této akci v Bohumíně. Průvodce je k dostání ve Vodáckém oddílu Posejdon.

V červenci v týdnu od 27.7. zorganizoval Vodácký oddíl Posejdon letní vodácký tábor pro děti a mládež. Akce se zúčastnili přihlášení zájemci z dolnolutyňských škol ale rovněž děti z Bohumína, Orlové a Karviné.

List účastníka

List účastníka příměstského tábora ve Věřňovicích

Tábor měl tzv. příměstský charakter, ráno rodiče dovezli své děti do Klubovny PZKO ve Věřnovicích, kde děti absolvovaly metodickou přípravu a po vybavení nezbytnými plovoucími vestami se zúčastnily vodáckého programu a odpoledne se vracely domů. Vzhledem k tomu, že tento týden bylo nádherné počasí byl realizován celý program který obsahoval výcvik na mírně tekoucí vodě ve Věřňovicích, nácvik použití házečky a sebezáchrany, nácvik na pramici a raftu, krizové situace, první pomoc na vodě a výcvik na kánoích. Dále účastníci absolvovali plavbu na úseku Závada – Věřňovice a plavbu Věřňovice – Zabelkow. Instruktory byli zkušení vodáci Vodáckého oddílu Posejdon Lukáš Lisý a Roman Štolfa, kteří kromě vodáckého programu organizovali soutěže ve střelbě, míčové hry a společný táborák s rodiči.

VS Karviná

vodáci z Karviné …

Kromě těchto vlastních akcí vodáci z Posejdonu organizují společné akce na Olši s vodáky z Karviné – Hraničáři, skauty z Českého Těšína a spolkem Bavor z Dětmarovic. Velmi slibně se rozvíjí spolupráce s Domem děti a mládeže z Orlové, kteří rovněž využívají naše vodácké zázemí. Naši vodáci se zúčastňují akcí pořádaných družebním vodáckým oddílem Campanula, zejména jarních splouvání Moravice, kdy letos v květnu bylo na jedné akci až 10 600 vodáků.

Náš vodácký oddíl nemá ambice dělat na Olši obdobné akce jak Campanula na Moravici, nejen, že zde nejsou takové vodní podmínky při vypouštění přehrad, ale pro nás je největší atrakcí krásná příroda v klidném prostředí. Řada našich hostů běžných je po proplutí úseku ze Závady do Věřňovic nadšená. Prohlašují, že si nikdy nemysleli, že v okrese Karviná může být tak nádherná příležitost pro rekreaci zejména pro děti a mládež. Pro pravidelnou činnost oddílu máme v plánu dokoupit další lodě a vodácké vybavení, rekonstruovat pronajatou budovu na loděnici a v budoucnu si postavit klubovnu vlastní.

Potřebné finanční prostředky chceme získat obdobně jako letos z dotací, grantů a sponzorských darů. Máme připravenou žádost o spolufinancování našich letních vodáckých táborů z Fondů mikroprojektů EU pro regionální rozvoj v rámci Euroregionu Těšínské Slezsko, kde jsou našimi partnery sousední obce Gorzyce a Godow. Dle dohody s orlovským Domem dětí a mládeže připravujeme otevření vodáckého kroužku, který bude využívat naši vodáckou základnu. Společně s městem Bohumín připravujeme výstavbu nástupních a výstupních míst kolem řeky Olše v úseku z Věřňovic na soutok s Odrou. Pro tuto akci rovněž budeme žádat dotační peníze.

Naše plány jsou ambiciózní, ale jsme přesvědčeni, že jsou reálné. Tato naše činnost rozšíří nabídku v oblasti rekreace a zejména využití volného času dětí a mládeže nejen v naší obci ale i návštěvníkům okolních obcí a měst. Přijímáme nové členy do vodáckého oddílu. Informace jsou na naších webových stránkách www.posejdon.cz.

Ing. Josef Tobola, předseda Občanského sdružení Posejdon,o.s.

Ve Věřňovicích dne 20.8.2009

Hydromagazín 2009

HYDROmagazín … odkaz na článek

Tento článek vydal HYDROmagazín 25.11.2009. Děkujeme 😀