2008


| Benátky | Cyklostezky | Vláček | Koně | Informace ||| O możliwościachWenecja Śląska |

 

Věřňovice – za účasti vodáků a zástupců obcí a měst z polské a české strany (Godowa, Krzyzanowic, Gorzyc, Bohumína, Dolní Lutyně, Petrovic u Karviné a Pszowa) se ve čtvrtek 4.9.2008 v klubovně PZKO ve Věřňovicích sešli na pozvání místního Občanského sdružení a vodáckého oddílu „Posejdon“ za účelem prodiskutování možných alternativ rozvoje vodáckého sportu a agroturistiky v předmětném regionu.

Projekt „Slezské Benátky“ pro splavnění Olše

Předložených námětů byla cela řada. V prvé řadě byla podaná informace zástupce předsedy sdružení Posejdon,o.s., nositele projektu splavňování Olše “ Slezské Benátky“ o dalším postupu při výstavbě vodácké vodní cesty z Karviné přes Závadu, Věřňovice , Bohumín až na soutok s Odrou v polské obci Krzyžanowice.
Projekt „Slezské Benátky“ se zrodil v roce 2005, kdy byla schválena studie proveditelnosti financovaná z fondu EU PHARE.

2007 – přístav pro vodáky ve Věřňovicích, cesta k řece a nástupní místo a schody u 3.jezu v Závadě

V roce 2007, v rámci 16.letní slavnosti česko-polského přátelství, byl slavnostně otevřen přístav pro vodáky ve Věřňovicích na Olši u mostu. Tato akce byla rovněž podpořena evropskými penězi z fondu INTERREG IIIa. V roce 2007 byl, dle doporučení studie proveditelnosti z roku 2005, zprovozněn z fondu podpory venkova MsK pro Mikroregion Olše první úsek pro vodáky a to ze Závady do Věřňovic (říční úsek 13,2 – 7,5 km).
V rámci tohoto projektu byla zřízena příjezdová komunikace k řece a nástupní místo pro vodáky v Závadě a dále byly zřízeny břehové výstupy (schody před a za splavem) kolem 3. splavu na předmětném úseku.
Projekt počítá s následnou realizací 2. etapy, tj. úseku Věřňovice – Kopytov. Po otevření Shengenského prostoru se přirozeně nabízí protažení vodácké cesty až za soutok Odry s Olší a zpřístupnění hraniční řeky Odry, a to v poměrně snadno splavném úseku Odry od soutoku Odry s Ostravicí až po soutok Odry s Olší a dále po Odře.

2008 – projektové dokumentace a povolení pro úsek z Věřňovic na soutok s Odrou

V  roce 2008 se realizuje zpracování projektové dokumentace a vyřizování stavebních povolení pro následný úsek z Věřňovic na soutok s Odrou. V příštím roce budou postaveny scházející vodácká zařízení pro bezpečnost plavby na tomto úseku . Tento projekt připravuje pro financování s evropských fondů město Bohumín společně s obci Krzyžanowice a naším sdružením Posejdon. Pro tuto akci je podána žádost na spolufinancování z fondu EU CÍL 3 a v případě bude v příštím roce mimo jiné v červnu měsíc na soutoku Olše a Odry, v rámci kterého bude mimo jiné školení začínajících vodáku ve Věřňovicích a rovněž 19. letní slavnost česko-polského přátelství bude zahrnuta do tohoto projektu.

Projekt Cyklostezky

K dalším aktivitám se vyslovil zástupce MÚ Bohumín Ing. Macura, který informoval přítomné, že přes předmětné území Sdružení obcí a měst okresu Karviná, připravuje cyklostezku, která z Karviné bude vedena podél řeky Olše přes Dětmarovice, Věřňovice do Bohumína -Kopytova , kde bude v budoucnu procházet nově připravovanou lávkou přes Olši do obce Olza v Polsku. Starosta Petrovic u Karviné Petr Trojek a zástupce města Pszow Jan Siodmok informovali přítomné o připravovaných cyklostezkách , včetně mezinárodní cyklostezky z Ostravy přes Rychvald, Orlovou, Dolní Lutyni, Věřňovice do Wodzislavi a Pszowa v Polsku.

Projekt ekologického vláčku s automatickým průvodcem

Kazimierz Rybarz předseda sdružení SKR z Gorzyc přednesl záměr zprovoznění ekologického vláčku s automatickým průvodcem, který má projíždět z Gorzyc přes Věřňovice podél Olše kolem hraničních meandrů na Odře přes Starý Bohumín zpět do Gorzyc. Informoval, že je v řadě polských měst a v západní Evropě jíž takový druh dopravy je úspěšně provozován.

Projekt koňských sportů

Místostarosta obce Godow – Andrzej Adamczyk i Bianka Dawid (zástupkyně obce Gorzyce) prezentovali koncepci koňských sportů a činnosti jezdeckých oddílů Mustang z Krosztoszowic a Klubu na stavech v Bełsznici a plán zprovoznění koňských stezek z Godowa do Věřňovic i dále podél Olše do Bohumína nebo Petrovic u Karviné .

Projekty informačního a propagačního systému

V další části byly projednány způsoby propojení těchto čtyř plánovaných součásti a to např. půjčovny loděk, půjčovny a úschovny kol, školení instruktorů a zřízení informačního propagačního systému. Bylo konstatováno ,  že je nejvyšší čas na přijetí rozhodnutí jednotlivých samospráv a organizaci a zahájení financování s využitím národních a evropských fondů. Bylo konstatováno, že po zprovoznění dálnice D1/A1 celá ostrovsko – katovická aglomerace se velice „sblíží“. Již dnes se je třeba připravit na toto období, kdy cestující po této dálnici můžou využit výše uvedené agroturistické atrakce, hraniční meandry a jiné služby při sjezdů z dálnice.
Přítomný radní obce Dolní Lutyně Jan Czapek a předseda Svazku obcí Mikroregion Olše starosta Petrovic u Karviné Petr Trojek vyjádřili podporu výše uvedeným projektům, které můžou významně přispět rovněž k rozvoji naší obce. Spokojenost s průběhem jednání a předneseným plány vyjádřili přítomní vodáci z domácího vodáckého oddílu Posejdon a kolegové vodáci z Českého Těšína, Karviné a polské obce Gorzyce.

WIERZNIOWICE – O możliwościach wykorzystania bazy MK PZKO w Wierzniowicach

O uspławnieniu rekreacyjnym Olzy i zarazem o współpracy transgranicznej byłą mowa w czasie spotkania wodniaków w dniu 4.9.08 o godz. 17.00 w siedzibie wierzniowickich pezetkaowców. Całość przygotowana przez Stowarzyszenie pożytku społecznego Klub Wodniacki „Posejdon“ obejmie dyskusję przedstawicieli gmin Lutynia Dolna, Piotrowice, Godów i Gorzyce oraz miast Orłowej, Bogumina, Wodzisławia i Pszowa a także osób zainteresowanych kwestią wykorzystania regionalnej drogi wodnej.

Wenecja Śląska

Do momentu wejścia do Schengen wykorzystanie Olzy dla celów rekreacyjnych nie było możliwe, chociaż termin wejścia wyprzedziliśmy działaniami 3 lata wcześniej – powiedzał Józef Toboła stojący na czele „Posejdona“. – W roku 2005 zostało opracowane z funduszy PFARE studium wykonalności pod nazwą „Wenecja Śląska„,w której zostały potwierdzone nasze założenia, że na odcinku z Darkowa do wideł Olzy z Odra można po wykonaniu odpowiednich prac technicznych prowadzć żeglugę wodniacką. W roku 2006 podczas 16.Fystynu Przyjźni Czesko-polskiej – Wianków zainaugurowano ten projekt ze wsparciem funduczu UE Interreg IIIa w ramach którego m.in. powstała przystań w Wierzniowicach. W zeszłym roku uruchomiliśmy z funduszu Urzędu Okręgu Morawskośląskiego dla rozwoju ruchu turystycznego pierwszy spławny odcinek od Piotrowic-Zawady do Wierzniowic (7 km), wybudowaliśmy kawałek drogi dojazdowej, wejście do rzeki w Zawadzie oraz 3 obejścia stopni wodnych po czeskiej stronie.
Wejście do Schengen uczyliśmy spływem kajakowym w dniu 12.1.2008 z Zawady przez Wierzniowice aż do wideł Olzy i Odry. W tym roku odnotowujemy nasilające się zainteresowanie tą formą turystyki i relaksu – dodał, podkreślając, że obecnie trwają prace , które przygotowywuje nasze stowarzyszenie Posejdon razem z Miastem Boguminem i Gminą Krzyżanowice z funduszu operacyjnego UE CEL 3 nad uspławnieniem Olzy od Wierzniowic do Krzyżanowic do mostu wideł Olzy z Odrą, którego treścią jest wybudowane trzech nowych zejść do rzeki oraz przyszłoroczna wspólna impreza Czerwiec- miesiąc przyjażni na spływie Olzy z Odrą.
Rozwój wodnictwa, czy organizacja przymiejskich obozów dla młodzieży od lata następnego roku z wykorzystaniem między innymi bazy w domu PZKO w Wierzniowicahc mogłoby być drogą tak na rozwąj turystyki transgranicznej, jak i wykorzystania Domu PZKO w okresie letnim. Dla tego projektu również oczekujemy wsparcie sąsiednich gmin oraz chcemy na ten projekt podać wniosek na dofinansowanie z funduszy UE, i ta sprawa jest między innymi tematem zebrania – dodał szef Posejdonu.